นโยบาย


  การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่ง

วันแถลงนโยบาย

นาม

คนที่/สมัยที่

คณะที่ 1

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)

1/1

28 มิถุนายน 2475

10 ธันวาคม 2475

ไม่มีการแถลง แต่มีหลัก 6 ประการ 28 มิถุนายน 2475

คณะที่ 2

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)

1/2

10 ธันวาคม 2475

1 เมษายน 2476

20 ธันวาคม 2475

คณะที่ 3

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)

1/3

1 เมษายน 2476

20 มิถุนายน 2476

ไม่มีการแถลง

คณะที่ 4

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)

2/1

21 มิถุนายน 2476

16 ธันวาคม 2476

26 มิถุนายน 2476

คณะที่ 5

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)

2/2

16 ธันวาคม 2476

22 กันยายน 2477

25 ธันวาคม 2476

คณะที่ 6

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)

2/3

22 กันยายน 2477

9 สิงหาคม 2480

24 กันยายน 2477

คณะที่ 7

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)

2/4

9 สิงหาคม 2480

21 ธันวาคม 2480

11 สิงหาคม 2480

คณะที่ 8

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)

2/5

21 ธันวาคม 2480

16 ธันวาคม 2481

23 ธันวาคม 2480

คณะที่ 9

พันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/1

16 ธันวาคม 2481

7 มีนาคม 2485

26 ธันวาคม 2481

คณะที่ 10

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/2

7 มีนาคม 2485

1 สิงหาคม 2487

16 มีนาคม 2485

คณะที่ 11

พันตรี ควง อภัยวงศ์

4/1

1 สิงหาคม 2487

31 สิงหาคม 2488

3 สิงหาคม 2487

คณะที่ 12

นายทวี บุณยเกตุ

5

31 สิงหาคม 2488

17 กันยายน 2488

1 กันยายน 2488

คณะที่ 13

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

6/1

17 กันยายน 2488

31 มกราคม 2489

19 กันยายน 2488

คณะที่ 14

พันตรี ควง อภัยวงศ์

4/2

31 มกราคม 2489

24 มีนาคม 2489

7 กุมภาพันธ์ 2489

คณะที่ 15

นายปรีดี พนมยงค์

7/1

24 มีนาคม 2489

11 มิถุนายน 2489

25 มีนาคม 2489

คณะที่ 16

นายปรีดี พนมยงค์

7/2

11 มิถุนายน 2489

23 สิงหาคม 2489

13 มิถุนายน 2489

คณะที่ 17

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

8/1

23 สิงหาคม 2489

30 พฤษภาคม 2490

26 สิงหาคม 2489

คณะที่ 18

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

8/2

30 พฤษภาคม 2490

8 พฤศจิกายน 2490

5 มิถุนายน 2490

คณะที่ 19

พันตรี ควง อภัยวงศ์

4/3

10 พฤศจิกายน 2490

21 กุมภาพันธ์ 2491

27 พฤศจิกายน 2490

คณะที่ 20

พันตรี ควง อภัยวงศ์

4/4

21 กุมภาพันธ์ 2491

8 เมษายน 2491

1 มีนาคม 2491

คณะที่ 21

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/3

8 เมษายน 2491

25 มิถุนายน 2492

21 เมษายน 2491

คณะที่ 22

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/4

25 มิถุนายน 2492

29 พฤศจิกายน 2494

6 กรกฎาคม 2492

คณะที่ 23

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/5

29 พฤศจิกายน 2494

6 ธันวาคม 2494

ไม่มีการแถลง

คณะที่ 24

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/6

6 ธันวาคม 2494

24 มีนาคม 2495

11 ธันวาคม 2494

คณะที่ 25

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/7

24 มีนาคม 2495

21 มีนาคม 2500

3 เมษายน 2495

คณะที่ 26

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

3/8

21 มีนาคม 2500

16 กันยายน 2500

1 เมษายน 2500

คณะที่ 27

นายพจน์ สารสิน

9

21 กันยายน 2500

1 มกราคม 2501

24 กันยายน 2500

คณะที่ 28

พลโท ถนอม กิตติขจร

10/1

1 มกราคม 2501

20 ตุลาคม 2501

9 มกราคม 2501

หัวหน้าคณะปฏิวัติ
(จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)

11/1

20 ตุลาคม 2501

9 กุมภาพันธ์  2502

คณะที่ 29

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

11/2

9 กุมภาพันธ์ 2502

8 ธันวาคม 2506

12 กุมภาพันธ์ 2502

คณะที่ 30

พลเอก ถนอม กิตติขจร

10/2

9 ธันวาคม 2506

7 มีนาคม 2512

19 ธันวาคม 2506

คณะที่ 31

จอมพล ถนอม กิตติขจร

10/3

7 มีนาคม 2512

17 พฤศจิกายน 2514

25 มีนาคม 2512

หัวหน้าคณะปฏิวัติ
(จอมพล ถนอม กิตติขจร)

10/4

18 พฤศจิกายน 2514

17 ธันวาคม 2515

คณะที่ 32

จอมพล ถนอม กิตติขจร

10/5

18 ธันวาคม 2515

14 ตุลาคม 2516

22 ธันวาคม 2515

คณะที่ 33

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

12/1

14 ตุลาคม 2516

22 พฤษภาคม 2517

25 ตุลาคม 2516

คณะที่ 34

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

12/2

27 พฤษภาคม 2517

15 กุมภาพันธ์ 2518

7 มิถุนายน 2517

คณะที่ 35

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

6/2

15 กุมภาพันธ์ 2518

14 มีนาคม 2518

6 มีนาคม 2518

คณะที่ 36

พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

13

14 มีนาคม 2518

20 เมษายน 2519

19 มีนาคม 2518

คณะที่ 37

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

6/3

20 เมษายน 2519

25 กันยายน 2519

30 เมษายน 2519

คณะที่ 38

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

6/4

25 กันยายน 2519

6 ตุลาคม 2519

ไม่มีการแถลง

คณะที่ 39

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

14

8 ตุลาคม 2519

20 ตุลาคม 2520

29 ตุลาคม 2519

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)

20 ตุลาคม 2520

10 พฤศจิกายน 2520

คณะที่ 40

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

15/1

11 พฤศจิกายน 2520

12 พฤษภาคม 2522

1 ธันวาคม 2520

คณะที่ 41

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

15/2

12 พฤษภาคม 2522

3 มีนาคม 2523

7 มิถุนายน 2522

คณะที่ 42

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

16/1

3 มีนาคม 2523

30 เมษายน 2526

28 มีนาคม 2523

คณะที่ 43

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

16/2

30 เมษายน 2526

5 สิงหาคม 2529

20 พฤษภาคม 2526

คณะที่ 44

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

16/3

5 สิงหาคม 2529

4 สิงหาคม 2531

27 สิงหาคม 2529

คณะที่ 45

พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

17/1

4 สิงหาคม 2531

9 ธันวาคม 2533

25 สิงหาคม 2531

คณะที่ 46

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

17/2

9 ธันวาคม 2533

23 กุมภาพันธ์ 2534

9 มกราคม 2534

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)

24 กุมภาพันธ์ 2534

1 มีนาคม 2534

คณะที่ 47

นายอานันท์ ปันยารชุน

18/1

2 มีนาคม 2534

7 เมษายน 2535

4 เมษายน 2534

คณะที่ 48

พลเอก สุจินดา คราประยูร

19

7 เมษายน 2535

10 มิถุนายน 2535

6 พฤษภาคม 2535

คณะที่ 49

นายอานันท์ ปันยารชุน

18/2

10 มิถุนายน 2535

23 กันยายน 2535

22 มิถุนายน 2535

คณะที่ 50

นายชวน หลีกภัย

20/1

23 กันยายน 2535

13 กรกฎาคม 2538

21 ตุลาคม 2535

คณะที่ 51

นายบรรหาร ศิลปอาชา

21

13 กรกฎาคม 2538

25 พฤศจิกายน 2539

26 กรกฎาคม 2538

คณะที่ 52

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

22

25 พฤศจิกายน 2539

9 พฤศจิกายน 2540

11 ธันวาคม 2539

คณะที่ 53

นายชวน หลีกภัย

20/2

9 พฤศจิกายน 2540

9 พฤศจิกายน 2543

20 พฤศจิกายน 2540

คณะที่ 54

นายทักษิณ ชินวัตร

23/1

17 กุมภาพันธ์ 2544

11มีนาคม 2548

26 กุมภาพันธ์ 2544

คณะที่ 55

นายทักษิณ ชินวัตร

23/2

11 มีนาคม 2548

19 กันยายน 2549

23 มีนาคม 2548

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)

19 กันยายน 2549

1 ตุลาคม 2549

คณะที่ 56

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

24

1 ตุลาคม 2549

6 กุมภาพันธ์ 2551

3 พฤศจิกายน 2549

คณะที่ 57

นายสมัคร  สุนทรเวช

25

29 มกราคม 2551

8 กันยายน 2551

18 กุมภาพันธ์ 2551

คณะที่ 58

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

26

24 กันยายน 2551

 2 ธันวาคม 2551

7 ตุลาคม 2551

คณะที่ 59

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

27

20 ธันวาคม 2551

9 สิงหาคม 2554

30 ธันวาคม 2551

คณะที่ 60

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

28

9 สิงหาคม 2554

22 พฤษภาคม 2557

23 สิงหาคม 2554

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

22 พฤษภาคม 2557

29 สิงหาคม 2557

คณะที่ 61

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

 29

30 สิงหาคม 2557

24 กรกฎาคม 2562

12 กันยายน 2557

คณะที่ 62

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

29/2

24 กรกฎาคม 2562

1 กันยายน 2566

25 กรกฎาคม 2562

คณะที่ 63

นายเศรษฐา ทวีสิน

 30

1 กันยายน 2566

11 กันยายน 2566

ที่มาของระยะเวลาคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง: เอกสารรายงานรัฐสภา. รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกถึงคณะปัจจุบัน. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า