แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งประเภทต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอาลักษณ์