สินค้าสวัสดิการ


หนังสือทรงคุณค่าที่ข้าราชการควรทราบและมีไว้ในห้องสมุด


หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

ราคา 00.00 บาท

หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

ราคา 00.00 บาท

หนังสือข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ราคา 00.00 บาท

หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราคา 00.00 บาท

หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ราคา 00.00 บาท

ของที่ระลึกตราสำนักนายกรัฐมนตรี


เสื้อแจ็กเก็ต(สีดำ,สีครีม)
ขนาด S,M,L,XL,XXL

ราคา ๗๐๐.๐๐ บาท

เสื้อยืดโปโลแขนสั้น
มี ๔ แบบ ขนาด S,M,L

ราคา ๒๒๐.๐๐ บาท

นาฬิกาติดผนังขนาด ๑๒ นิ้ว
ราคา ๑๙๐.๐๐ บาท

เนกไท มี ๔ แบบ
ราคา ๑๙๙.๐๐ บาท

แก้วกาแฟคอสโม
ราคา ๗๐.๐๐ บาท

แก้วกาแฟคาฟู
ราคา ๘๐.๐๐ บาท

เหยือกน้ำ(เขียว,ขาว,ฟ้า)
ราคา ๑๒๕.๐๐ บาท

แก้วน้ำ(๑ กล่อง ๖ ใบ)
ราคา ๑๒๐.๐๐ บาท

แก้วน้ำก้นเหลี่ยม(๑ กล่อง ๖ ใบ)
ราคา ๑๒๐.๐๐ บาท

แก้วน้ำ ๑ กล่อง ๖ ใบ
ราคา ๑๖๐.๐๐ บาท