คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๑


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๑ พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ – ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๘
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทั้งหลาย

เนื่องได้ซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามประกาส
ตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี
เสร็จแล้วตามประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗

ในระหว่างภาวะสงครามเช่นนี้ การที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินย่อมมีภาระที่หนักอยู่มากยิ่งประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันที่สุดอย่างในเวลานี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้แก่รัฐบาลเป็นอเนกประการ แต่รัฐบาลนี้ขอปฏิญาณว่า จะต่อสู้ต่ออุปสรรคทั้งปวงเพื่อสนองคุณชาติบ้านเมืองจนสุดความสามารถ ฉะนั้นเพื่อให้โอกาสรัฐบาบนี้เข้าบริหารงานได้โดยด่วน อีกทั้งนี้เพื่อได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองปัจจุบัน รัฐบาลนี้จึงของแถลงนโยบายแต่เพียงสั้น ๆ ไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
๑. รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักปฏิบัติ
๒. รัฐบาลนี้จะยึดหลัก ๖ ประการของคนะราษฎร เป็นหลักบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ เช่น หลักเอกราช หลักรักษาความสงบพายใน หลักเอกราชในทางเศรษฐกิจ หลักสิทธิเสมอภาค หลักเสรีภาพ และ หลักการศึกษา
๓. รัฐบาลนี้จะบริหารงานด้วยความเข้มแข็ง และซื่อสัตย์สุจริตต่อพระมหากษัตริย์ต่อรัฐธรรมนูญและต่อประชาชนสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของราษฎรส่วนมากหรือที่สภา ฯ นี้ร้องขอแล้ว รัฐบาลนี้จะได้พยายามช่วยเหลือแก้ไขให้เต็มความ และถ้าสิ่งใดที่เป็นความต้องการหรือที่เป็นความสุขของประชาชนแล้วก็จะรีบส่งเสริมจัดทำขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้
๔. รัฐบาลนี้จะบริหารงานและดำเนินการปกครอง ไปในทางเห็นอกเห็นใจประชาชนเป็นที่ตั้ง
๕. รัฐบาลนี้จะพยายามรักษาความมั่นคงแห่งเงินตราและจะใช้จ่ายโดยทางประหยัด
๖. ในส่วนนโยบายต่างประเทศนั้น รัฐบาลนี้จะได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยไกล้ชิดตามสัญญาพันธกรณีที่ได้มีต่อกันไว้ด้วยดี ส่วนกับนานาประเทศอื่น รัฐบาลนี้ก็จะพยายามส่งเสริมความสัมพันธไมตรีตามสนธิสัญญา ซึ่งมีอยู่ต่อกันและกันด้วยดี
จึงขอเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความไว้วางใจแก่รัฐบาลคนะนี้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เพื่อจะได้เข้าบริหารงานต่อไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘/๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หน้า ๑๔๕ – ๑๔๖

 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า