กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

จิตอาสาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒