จิตอาสาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดท้าวโทะ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider