กิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคมมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค ๒ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคมมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider