กิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 

SOC CHORUS สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider