MENUMENU

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารและบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” .. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”  บริเวณคลองเปรมประชากร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider