สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (Royal Decorations Nomination System: RDENS)สกรีนช็อต 2024-02-21 090250_0_0
สกรีนช็อต 2024-02-22 103625_0_0
สกรีนช็อต 2024-02-23 090451_0_0
previous arrow
next arrow

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (Royal Decorations Nomination System: RDENS)

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (Royal Decorations Nomination System: RDENS) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ให้แก่ผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในฐานะ ผู้ใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาระบบ RDENS ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ผ่านระบบ RDENS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นางสาวสิริมาดา ไพทีกุล ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเริ่มใช้งานระบบ RDENS ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ และได้นำข้อเสนอแนะที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เสนอมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ RDENS ให้มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ RDENS ให้สามารถรองรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ กำหนดให้ใช้ระบบ RDENS ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ เป็นต้นไปดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถใช้ระบบ RDENS ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ ได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RDENS ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๑๗ หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงระบบ RDENS ให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การเพิ่มคุณสมบัติการส่งออกข้อมูลการประกาศราชกิจจานุเบกษาของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เลขตอน เลขเล่ม วันที่ประกาศ หน้า และลำดับ) กลับไปยังส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดที่เสนอขอพระราชทาน และการเพิ่มคุณสมบัติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เสนอขอพระราชทานสามารถแก้ไขข้อมูลหรือถอนรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ภายหลังพ้นระยะเวลาการเสนอขอพระราชทาน เป็นต้น

 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า