SOC chorus จัดกิจกรรม CSR มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค 2previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
SOC chorus จัดกิจกรรม CSR มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค 2
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม SOC chorus จัดกิจกรรม CSR ร่วมใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค 2 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566