พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล