งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล