คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขานุการผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขานุการผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อถวายสักการะและรับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร