สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอำนวยพรพร้อมสมุดบันทึกประจำวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอำนวยพรพร้อมสมุดบันทึกประจำวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดพิธีรับพระราชทาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องจงรักภักดี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเก่า)

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider