พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล