งานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืนprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมงานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ คลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล