พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี