MENUMENU

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565