MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
วันที่ 21 มี.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญสัญญาบัตรให้องคมนตรี ถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดม