MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
วันที่ 15 มี.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญหิรัญบัฏให้องคมนตรี ถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์