MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
วันที่ 10 ก.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในการนี้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญสัญญาบัตรให้องคมนตรี ถวายแด่พระเทพวชิรากร ฯ