MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
วันที่ 5 ก.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรธรรมวิธาน ณ วัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญสัญญาบัตรให้องคมนตรี ถวายแด่พระวชิรธรรมวิธาน