MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

วันที่ 4 ก.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญสัญญาบัตรให้องคมนตรี ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ฯ