MENUMENU

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์เชิญสัญญาบัตรให้องคมนตรี ถวายแด่พระราชวชิรคุณ ฯ