MENUMENU

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมประชาสัมพันธ์