MENUMENU

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมมอบของขวัญและของที่ระลึกประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมมอบของขวัญและของที่ระลึกประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติฯ พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางประไพ ดำสะกุล) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ) และ นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมมอบของขวัญและของที่ระลึกประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานและชุมชนรอบทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ชุมชมดุสิต ชุมชนป้อมปราบศัตรูพ่าย ชุมชนพระนคร และชุมชนนางเลิ้ง โดยของที่ระลึกที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)