MENUMENU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ