MENUMENU

ศึกษาดูงานการบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรีprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานการบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางอุดมพร เอกเอี่ยม เป็นวิทยากรบรรยาย
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)