Soc chorus จัดกิจกรรม csr มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค ๒previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Soc chorus จัดกิจกรรม csr แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค ๒
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒