รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ สถานีรถไฟหัวลำโพง
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ และ ผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร