ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 35


 (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๘)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายสุรินทร์ มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายสวัสดิ์ คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘. นายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๙. นายดำรง ลัทธพิพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐. พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๑. นายเทียม ไชยนันท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๒. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. นายคล้าย ละอองมณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๔. นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๖. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๗. พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๘. นายประมุท บุรณศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๙. นายเล็ก นานา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๐. นายไกรสร ตันติพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายสมัคร สุนทรเวช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายแผน สิริเวชชะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายสมศาสตร์ รัตนสัค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายประเทือง คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. นายธรรมนูญ เทียนเงิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายสมบุญ ศิริธร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายสันต์ เทพมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๐. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้แถลงนโยบายเพื่อขอความ ไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๘ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจใน คณะรัฐมนตรีคณะนี้ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม คณะรัฐมนตรีคณะนี้ จึงเป็นอันต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา ๑๘๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า