ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26


 (31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 31 มีนาคม 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. จอมพล ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

4. พันเอก นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

7. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

8. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. พระยาลัดพรีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

10. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

11. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

13. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

14. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

15. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

16. พลโท ถนอม กิตติขจร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

17. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

18. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

19. นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

20. พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. พลตรี ประภาส จารุเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

22. พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล๊อก ดิษยนิยม หรือล้อม บุรกรรมโกวิท)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. นายเลียง ไชยกาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

24. พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

25. พลตรี เฉลิม พงศ์สวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26. ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

27. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

28. นายยศ อินทรโกมาลย์สุต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

29. นายสวัสดิ์ คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

30. นายชื่น ระวิวรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 31มีนาคม 2500

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 เมษายน และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 36 หน้า 931

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2500
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ พลโท ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม พลโท ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง และได้มีพระบรมราช- โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์อีก 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2500

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะทหารได้ยึดอำนาจ ทำการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า