กิจกรรมศึกษาดูงาน


ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider