เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์


นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ” วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider