กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) โดยได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 2,090 ดอก ส่งมอบให้ผู้อำนวยการเขตดุสิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider