หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

•  การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• การดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๘)

• การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๙)

• ห้ามรัฐมนตรีและข้าราชการบริจาค มอบสิ่งของ หรือเงินช่วยเหลือใด ๆ ในช่วงระยะเวลา ๖๐ วัน ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๑)

• เร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ๕๙,๐๐๐ ล้านบาท (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๒)

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๓)

• การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลหรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีดีหรือผลิตภัณฑ์เทปที่ละเมิดต่อกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๖)

• การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๙)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๐)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การซัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑)

• ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๒)

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓)

• การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่ออดีตผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๕)

• ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเพื่อการปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๔)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๖)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า