หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการระยะยาว ที่มีความสำคัญในเชิงนโยบายระดับชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๔)

• ขอปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อศึกษาตรวจสอบและเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖)

• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๗)

• วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘)

• ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๒)

• แนวทางการผ่อนผันให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายเวลาก่อหนี้ผูกผันงบประมาณ และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกผัน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๓)

• ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๗)

• โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๔)

• การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระเรื่องสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๖)

• การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับและการจัดตั้งองค์การมหาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๘)

• การเสนอเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติแล้วต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๙)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๐)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า