หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๓)

• การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๙)

• การนับระยะเวลาสำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๐)

• การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ของทางราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๘)

• แนวทางการรณรงค์ป้องกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖)(นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๖)

• พระราชทานพระมหากรุณาให้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๑)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชะลอหรือระงับการเดินทางไปประเทศ/เมืองที่เป็นเขตระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๒)

• มาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๓)

• หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๕/ว๑๕๔)

• พระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๕)

• การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart cad) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๖)

• การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘)

• การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การบินถ่ายรูปในประเทศไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒)

• ประกาศกำหนดรายชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๖๑)

• ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๕)

• การศึกษาผลดี/ผลเสียของการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๖)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า