หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• หลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือนักการเมือง หรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๙)

• รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๐)

• มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๑)

• การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไข และการเร่งรัดการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานด้านนิติบัญญัติ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๙๘)

• การกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๒)

• หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙)

• ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๕)

• การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๖)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๐)

• ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๔)

• การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๗)

• การชี้แจงร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๘)

• รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๙)

• แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๑)

• หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๒)

• ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๓)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า