กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้

- รายจ่ายประจำกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒,๑๕๓,๑๓๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๔.๒

- รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน ๖๕๙,๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘

- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน ๘๖,๙๒๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

- งบกลางกำหนดไว้เป็นจำนวน ๗๖,๔๐๒.๗ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๑,๐๒๑,๕๐๖.๓ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๕,๔๘๓ ล้านบาท จำแนกเป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๒,๓๔๕ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๓๗๓,๔๔๔.๑ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒๖๐,๘๑๘.๙ ล้านบาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า