กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ครั้งที่ ๓ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ครั้งที่ ๓ เรื่องประสบการณ์การทำงานด้านราชการในพระองค์ โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสมศรี นาคจำรัสศรี) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สลค.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 (2)
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 (2)
previous arrow
next arrow

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S