โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและทำเนียบนายกรัฐมนตรี

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider