ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดี วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S