วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำดำหัว และพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider