ชุดความรู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ชุดความรู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


การประชุมคณะรัฐมนตรี

ความรู้เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มาและเหตุผล วิวัฒนาการ องค์ประชุม วันเวลาและสถานที่ ฯลฯ

การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ๒๕๖๐

ขั้นตอนการเตรียมการ การเผยแพร่สู่ประชาชน วันที่มีผลบังคับใช้

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S