เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศเจตจำนงค์ 

soc-010562
slider-1
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประกาศเจตจำนง ในการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)
slider-2
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประกาศเจตจำนง ในการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ล่าสุด)


นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คำประกาศเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ” โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ ศปท.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มาและความสำคัญ ยุทธศาสตร์ และช่องทางการติดต่อ ศปท.

ด้านแรก   ด้านที่สอง


“แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”
Mechanism to Prevent and Eliminate Corruption and Misconduct in the Public Sector

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ


ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


ภาพกิจกรรมนิทรรศการ

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) โดยได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 2,090 ดอก ส่งมอบให้ผู้อำนวยการเขตดุสิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ

กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ”
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และเรือนจำชั่วคราว
เขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S