Ceremony for receiving the Royal Order of the Sash Floor 2563previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมประชาสัมพันธ์