Ceremony for receiving the Royal Order of the Sash Floor 25631
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
previous arrow
next arrow
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมประชาสัมพันธ์

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S