รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี