4 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ http://www.tkc.go.th
4 ศูนย์กลางบริการภาครัฐ http://www.ecitizen.go.th/
4 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกจังหวัด http://www.thaitambol.net/province/default.asp
4 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ http://phonebook.tot.co.th/
4 สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง http://www.yellowpages.co.th
4 พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) http://www.tmd.go.th/daily_forecast.php
4 ตรวจสอบราคาน้ำมัน http://www.eppo.go.th/retail_prices.html
4 ตรวจสอบสภาพการจราจร (สวพ.91) http://www.trafficbkk.com
4 ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ http://www.gprocurement.go.th
4 ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของราชการ http://www.bnc.co.th
4 ยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php
4 จดทะเบียนธุรกิจ http://www.dbd.go.th/thai/register/stat.phtml
4 แผนที่โลก http://www.sale2thai.com/mapworld/index.php
4 แผนที่ประเทศไทย http://www.athailand.com
4 แผนที่กรุงเทพฯ http://www.thailand-map-guide.com/bangkok.php
4

สร้างสรรค์ความรู้ไอที

http://www3.nectec.or.th/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=140
4 ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส http://thaicert.nectec.or.th
4 ข้อมูลด้านงานส่งเสริมการเกษตร http://www.yupparaj.ac.th/department/agriculture/link.htm
4 บทความทางด้านการเกษตร http://www.chonnabot.com
4 ข่าวสารทางการเกษตรเสนอเนื้อหา และวิชาชีพ http://www.centerthai.com
4 สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผนโบราณ http://www.thaipun.com
4 ศูนย์ข้อมูลสมุนไพไทย http://www.thaiherbinfo.com
4 แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม http://www.thaiindustrial.com
4 ข้อมูลสนเทศในสาขามนุษยวิทยา http://www.sac.or.th
4 ไทยตำบล ดอท เน็ต http://www.thaitambol.net
     
4  สายด่วนของรัฐบาล 1111  http://www.1111.go.th/
4  แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนกับตำรวจ  http://www.police.go.th/complaint.htm
4  ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  http://www.mahadthai.com/html/index.html
4  กรุงเทพมหานคร  http://www.mahadthai.com/html/index.html
   

4

 สามารถสืบค้นข้อมูลทุกประเภททั่วโลก

 http://www.yahoo.com

4

 เพียงเลือกคำที่ใช้สำหรับค้นหาให้ตรงกับความต้องการ

 http://www.google.com

4

 มากที่สุด  http://www.geocities.com
   

4

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

4  พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ  http://www.onelook.com 
4  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย  http://lexitron.nectec.or.th/index.php
   

4  อังกฤษ  http://www.cabinetoffice.gov.uk/index.asp
4  ฝรั่งเศส  http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/
4  แคนาดา  http://pm.go.ca/eng/default.asp
4  มาเลเซีย  http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/
4  นิวซีแลนด์  http://www.primeminister.govt.nz
4  เดนมาร์ก  http://www.stm.dk
4  สิงคโปร์  http://www.pmo.gov.sg
4  ญี่ปุ่น  http://www.cao.go.jp/index-e.html
4  ออสเตรเลีย  http://www.pmc.gov.au
     

4

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  http://www.dopa.go.th/law/laws.htm

4

 กฎหมายไทย  http://www.kodmhai.com

4

 กฎหมายมหาชนไทย  http://www.pub-law.net/source/source_cons_f.html

4

 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  http://www.krisdika.go.th
4  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 http://www.pub-law.net/library/act_info.html

   

4  สสวท.

 http://www.ipst.ac.th/library/index.asp

4  เอแบค

 http://library.au.ac.th/

4

 (อื่น ๆ)  http://www.school.net.th/library/new/

4

 Home page ที่หน้าสนใจสำหรับชาวห้องสมุด  http://www.pantip.com/cfe/library/link/
4  ห้องสมุดออนไลน์

 http://www.jananet.com/directory/References/Library_online/

   

4

 จุฬาภรณ์  http://www.cri.or.th/cri/
4  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 http://www.info.tdri.or.th

4

 สวทช.  http://www.nstda.or.th

4

 BIOTEC  http://www.biotec.or.th
4  NECTEC

 http://www.nectec.or.th

4  MTEC  http://www.mtec.or.th
4  NANOTEC  http://www.nanotec.or.th

4  ธรรมะไทย  http://www.dhammathai.org
4  พระไตรปิฎก ออน์ไลน์  http://hello.to/tipitaka
4  มุสลิมไทยไซเบอร์เน็ท  http://www.muslimthai.com
4  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  http://www.thaiislamiccenter.com
4  สมาคมพระคลิสตธรรมไทย  http://www.thaibible.or.th

4

 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย  http://www.thai4thai.com

4

 มหรสพไทย  http://www.anurakthai.com

พรรคการเมืองใหม่ พรรคไทยสร้างสรรค์ พรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรคกสิกรไทย พรรคไทยรวมพลัง พรรคเพื่อไทย
พรรคกิจสังคม พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเพื่อธรรม
พรรคขัตติยะธรรม พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย
พรรคความหวังใหม่ พรรคบำรุงเมือง พรรคภูมิใจไทย
พรรคุ้มเกล้าไทย พรรคประชากรไทย พรรคมาตุภูมิ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรรคประชาชนชาวไทย พรรคมหาชน
พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธรรม พรรคมหารัฐพัฒนา
พรรคชาติสามัคคี พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
พรรคชาวนาไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรครักประเทศไทย
พรรคชีวิตที่ดีกว่า พรรคประชาราช พรรครักแผ่นดิน
พรรคดำรงไทย พรรคประชาสันติ พรรครักษ์สันติ
พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคสยาม
พรรคไทเป็นไท พรรคพลังคนกีฬา พรรคเสรีนิยม
พรรคไทยเป็นสุข

พรรคพลังพัฒนา

พรรคอนาคตไทย
พรรคไทยทันทุน พรรคพลังมวลชน พรรคอารยธรรม
พรรคไทยพอเพียง พรรคพลังสังคมไทย พรรคอาสามาตุภูมิ
พรรคไทยเข้มแข็ง พรรคพลานุภาพ
พรรคไทยเพื่อไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารเอเชีย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม
องค์การกองทุนระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการชำระหนี้
องค์การการค้าโลก
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
บริการมาตรฐานนักลงทุน
การบริการตลาดที่เกี่ยวกับระบบ
แผนกเศรษฐศาสตร์ในโลกสมาคมและศูนย์กลางการวิจัย
การประชุมสหประชาชาติด้านการค้าและพัฒนา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เบอร์ดีน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บีโอเอ แอสเซท แมเนจเมนท์

เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ มติชน
แนวหน้า ผู้จัดการ สยามธุรกิจ
Bangkok Post คม ชัด ลึก ประชาชาติธุรกิจ
The Nation บ้านเมือง อ.ส.ม.ท
thaipost เส้นทางเศรษฐกิจ ยูบีซี
CNN โพสต์ทูเดย์ กระแสหุ้น
INN สยามรัฐ เทลคอม เจอร์นัล
สถานีโทรทัศน์ชอง7 สถานีโทรทัศน์ของ5 สถานีโทรทัศน์ช่อง3
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง11 สถานีโทรทัศน์ชอง9